Jumpungan & Renggan's Babad (Pejeng, 1981)

Babad Dukuh Jumpungan, I Renggan (1981)

Below genealogical account (Babad) Dukuh Jumpungan was transliterated by I Dewa Made Pejeng Batuaya (Geria Tengah, Nusa Penida) & I Dewa Ketut Wicaksana, SSP., M.Hum., Denpasar, from 'Kandaning' Usana Pulo Nusa, 9 Augustus 1981.

Balinese Indonesian English

Awignamastu. Iki carita, kandaning usana pulo nusa. Hana ngaran Ki Dukuh Jumpungan, aneng gunung Kila, kunang Ki Dukuh Jumpungan, akuren lawan Ni Puri, manak ngaran I Mraja, kunang I Mraja ring gunung Kila, akuren lawan Ni Lunandah, manak ngaran I Undur ring Jungutbatu. I Undur akuren lawan Ni Lumi, manak ngaran I Renggan kalawan I Macaling. Kunang I Renggan akuren lawan Ni Mrahim, manak ngaran I Gotra, Pangeran Yeha, lan Ni Tone (luh sanunggal), maka stri dewane di Jungutbatu. ida makakasih Hyang Priyaka.

   

Kunang kacritan Ki Dukuh Jumpungan, sahayude lawan I Renggan, angawe lolohane di Panida, miwah di Ceningan. Kunang kang ngaran I Renggan, angamet wesma kang ngaran Bias Mentig. Riwus lama I Renggan hana ring Bias Mentig, wawu hana anaknia kang kocap ring ajeng, saha nyah Ki Dukuh Jumpungan, asanak ring I Macaling. Sangkania pada sakti. I Gotra luas ka Bukit Byaha, nunas kasiden ring dewane di Bukit Byaha, ngarsayang gumine mangda dados tenget, sadangin Panida. Asing wang gumine di Nusa, wenang I Macaling nagihin upeti, kaicen antuk dewane di Bukit Byaha. Kunang I Pangeran Yehaa, luas ka Bukit Byaha, mapinunas kasiden, ngwasaang gumi nusane di Lembongan teken ka Jungutbatu, ring dewane di Bukit Byaha. Ida Bhatara Lanang Istri. ica ring I Pangeran Yeha, Ida Bhatarane Lanang maparab Ida IWirang, Ida Bhatarane Istri maparab Ida ILulut, mangkana kacaritania.

   

I Dukuh Jumpungan mangke tembenin. Caritane I Dukuh Jumpungan, adulur santane kabeh. Apan sira mahasakti, makadi I Renggan. Ri mangke I Dukuh Jumpungan makadi I Renggan arep amagutaken kasaktian ring Ida Bhatara ring Bali, Ditolangkir sira apuspata Danghyang Mahadewa. I Dukuh Jumpungan mwang I Renggan, apti nyebit gunung Toh Langkire, mangde apalih ro [rwa], saika karane I Dukuh Jumpungan sareng I Renggan, anunggang palwa mageng. Palwa ika kalintang sakti, asing kapurug bumi ika dening palwane I Dukuh Jumpungan dulur I Renggan, enyag atemahan samudra. Ri mangke sareng kalih mwah sasetanania hana ring gunung Kila, prasama tinut ring Dukuh Jumpungan, rimangke anunggal ring palwa, [ke]sah saking gunung Kila, angalih maring bumi Bali prade sapadang, sasing kadumpak bumi ika dening palwa, brasta matemahan samudra. Mangke mangetan [wetan] palwane palayare ring kiduling pulo Nusa, dateng ringwetan, kiduling pulo Lembongan. Irika makibeh palwa ika, marep angalor, tandwa kadumpak gunung nusa ika, pananggu wetan, brasta matemahan samudra, karane maharan ring Madahu, katekaning mangke mulune i gunung nusa, kahana ri wetan, sawijil ring gunung Sasak kang ngaran bukit Bangko-bangko, mabeneng saking ngkana. Wus prapta ring loring Madahu, wetaning pulo Bali, irika polih songgeng palwane Dukuh Jumpungan mwang I Renggan, karane ingaranan Diselang, katakanian mangke. Riwuwus samang-kana, mwah kapahayu palwa ika, mwah ayu kayeng dangu, ri mangke mwah lumaku palwa ika angidul, kaluan lakunia, dateng ring pradesa Padang ring bumi Bali, tandwa nyag bumi padang ika, manepi kidul atemahan samudra katekani mangke.

   

Wus mangkana, tucapa Bhatara Mahadewa ring gunung Agung, wruh risira caritane I Dukuh Jumpungan, apti amcah kahyun nira Bhatara Mahadewa, tandwa katlumed palwane I Dukuh Jumpungan, antuk runtik kahyun Ida Danghyang Mahadewa, dadi kakirig palwa ika mangidul kulwan, prapta wentening pulo nusa, tan dwa kadungkap pulo nusa ika, pananggu kulwan remek gunung ika, matemahan samudra, palwa ika kasambit didogonge nyelekak, irika malingkuh marep wetan mahulu lor, karane tan dadi magingsir sangke ngkana. Riwus lama ikang palwa irika, pecah palwa ika atemahan bukit, ingaranan bukit Ceningan, samangkana pidartanya. Tucapa mangke I Dukuh Jumpungan, anggawe lolohan di Panida. Riwus ngkana, I Dukuh Jumpungan angalih desa, wentening Ceningan, teher [ng]awe wesma ring Ceningan. Kunang sentanane I Dukuh Jumpungan bencah pada ngulah desa. I Renggan ngungsi maring Bias Mentig, teher ngawe wesma ring Bias Mentig. I Macaling, ungungsi maring Ped, teher ngawe wesma ring Ped.

   

Kunang mangke wuwusan, I Renggan sajeneke ring Bias Mentig, akuren ring I Mrahim, riwus lama akuren hana anaknya laki-laki roro, stri sawiji. Kang .....mangaran I Gotra, kang madya ngaran I Pangeran Yeha, kang istri ngaran I Tole. Riwekasan Ni Tole, ingalap makastri Hyanging Jungutbatu, akakasih Hyang Priyaka. Tucapa mangke kang ngaran I Gotra, atmajane I Renggan, dening wus mahawesma ring Bias Mentig, rimangke hana citane I Gotra, apti amedek ka bukit Byaha, ring sira sang akakasih I Wirang, Ne istri akakasih Ni Lulut, hana ature I Gotra, mamuhun ring hyanging Bukit Byaha mapinunas ngwasayang bumi nusa gedene, pananggu wetan, ngaran ring Medahu, mangda sida tenget.

   

Hyang ning Bukit Byaha, asung ring I Gotra, ngraris I Gotra amwit, ring Hyangning Bukit Byaha. Lumampah wentening Madahu, tan kakeneng hawan. Riwus prapta, irika dane ngwangun wesma, ring Madahu. Tucapa mangke kang ingaranan I Pangeran Yeha, apti umedek juga ka Bukit Byaha, mamuwun kasiden ring Hyanging Bukit Byaha, ring sira akakasih ida I Wirang, sane istri akakasih I Lulut, hana ature I Pangeran Yeha, mamuhun ring Hyanging Bukit Byaha, aken ngwasayang bumi nusa di Lembongan, terus ka Jungutbatu, mangda sida tenget. Hyanging Bukit Byaha asung, apan menget sira asawitra ring I Dukuh Jumpungan, saking nguni terus katekeng sentananya, manggeh asawitra. Rimangke Pangeran Yeha wus puput, kinasungan kasidian, tekeng kasuksman idep, mwang pasuk wetunya kabeh, wruh ring kasuksman bhatara.

   

Mangke I Pangeran Yeha, kagantinin ngaran, ingaranan Pangeran Byaha, samangkana panugrahane Hyanging Bukit Byaha. Mangke Pangeran Byaha amwit ri Hyang Bukit Byaha lumampah wentening Jungutwatu. Tan katekane hawan wus prapta ring Jungutwatu, irika dane agnwangun wesma. Ndah tucapa sentanane I Dukuh Jumpungan, sapratisentana bencah pada ngalaih desa, sajeroning pulo nusa. Hana ring Ceningan, hana ring Bias Mentig, hana ring Medahu, hana ring Jungutbatu, samangkana hungguhannya, sapratisentanane I Dukuh Jumpungan kacarita ring usana.

   

Tucapa mangke I Pangeran Byaha, wus lawan awesma wentening Jungutwatu, dadi angrenga wreta, hana wiku maha sakti turun saking Yawa-dwipa, mareng bumi Bali, wentening desa Gelgel, apuspata sira Danghyang Nirarta. Agya aniksanin Dalem Waturenggong. Ika karanane I Pangeran Byaha, age citane maraning Bali, umedek ring Ida Dalem, yeneng ring Gelgel, mwah umedek ring sira Danghyang Nirarta, tan dwa I Pangeran Byaha, malayar mawanen jukung, wentening bumi Bali, tan katekaning hawan wus pratpa ring swaning Jumpai, age sira lumaku, wentening Gelgel, umedek Dalem, tan katekeng hawan wus prapta ring bancingah Gelgel, Ida Dalem sedek tinangkil wentening saba, dateng I Pangeran Byaha, sentanane I Dukuh Jumpungan, dahating mahasakti sang awesma ring Jungutwatu. I Pangeran Byaha raris umedek ring Ida Dalem, neher ida ngandika, lingira, "eh kita Pangeran Byaha,wawu dateng kita, mangkana ling sira Dalem. "Singgih Dalen kawula wawu dateng", mangkana Pangeran Byaha umatur. Ling Dalem, "angapa hana biprayanta". "Singgih Dalem, kawula umedek ring Dalem tan hana waneh, wantah kawula angaturaken jiwa raga, mekul bukpadan Dalem", samangkana ature Pangeran Byaha. Ling Dalem, "asung ring pangeran Byaha, apan Dalem wus wruh ring kita dahating maha sakti tan dwa kasungan ipangeran Byaha, awisma ring tapaning Swecapuri, kulwaning kadatuan Kapal. Dening lwahika gambira, kangken dina blabar, pineh wus pabung?

   

Karane haneng kanangkinen dening Dalem, I pangeran Byaha awisma, magde mwah asat panagarane sekadi kuna, pangran Byaha tan tulak ring hyun Dalem, awisma haneng kana. Rimangke age I pangeran Byaha, amahayu lwahika, ri tepinya kidul. Tan dwa age kadi kuna, asat apan I pangeran Byaha, kasungan dening Bhatara ring bukit Byaha, tan hana blabar dateng maring kana apan katulak olih pangeran Byaha, angalong, anyapih kapurwa kaunda toya ika, matemahan alas ring lebah. Ika karane inaranan lwah yeha, ketami tekaning mangke, saking pankaryan I pangeran Byaha. Sepih ring lebah ika, ingaranan toya unda. Mangke I pangeran Byaha angwangun asrama ring pinggiring lwah yeha, Wus puput asrama ika, tan katakna, ingkana I pangeran Byaha jumenek asrama. Riwus lami asramengkana, hana hyun dane abebersih, anging durung wenten hyun dane sane pacang kangge paguruan. Toya unda ika ring loring lebah mangetan tan hana malih blabur katon yehe, olih pangeran Byaha, riwus lami kadi tuduhing Hyang ring pangeran Byaha tan len Hyanging Bukit Byaha asung tuduh, Tandwa dateng Danghyang Nirarta saking Griya Mas, nudoning lunga ka Gelgel, tan lyan umedek ring Dalem, makolem ring mrajane pangeran Dawuh, ngaran pamrajan Warapsari. I Gusti Pangeran Dawuh, tan sah tangkil ring sang Nabe, apan ingkana pangeran Dawuh wus diniksan ring desa Mas ricangapit.

   

Mangda I pangeran Byaha wus wruh ring Ida Danghyang Nirarta, anolem ring warapsari, age I Pangeran Byaha dateng unduk ri sira Danghyang Nirarta. Ri wus prapta I Pangeran Byaha wentening warapsari, ngandika Ida Danghyang Nirarta "eh kita pangeran Byaha, apa hana sadyantakatemu ri kami lah warahakena". Umatur pangeran Bhaya "singgih maha empu, kawulan ta abebresih, anuwuh suku rijeng empu, dening saking panugrahaning Hyangning Bukit Byaha, mangde kawula abebresih, miwah aguru".

   

(Hal. 11) Samangkana ature pangeran Byaha. Ngandika sang maha empu "rahayu yan mangkana". Matangyan suka cita I pangeran Byaha, pramangke sira ingaskaran, wentening pamrajan warapsari, adulur strinia, ngaran I Mrahim. Riwus puput sira ingaskaran, saha widiwidana, kinasungan sira panugrahan, tatwa aji suksma, tekaning pasuk wetunia kabeh miwah pamralina, buat sangupati. Mwah panugraha kalugrha i pangeran Byaha, nyisyaning soroh sengguhu, saha gegamania, tangutupuk, angentorag miwah akretengan, tekaning sungu. Mangkana gamania. Tan dadi loka parasraya, angentas wong pejah. Yan hana pacaruan bumi, nangken panca walikrama, dadi I sengguhu mamujain banten carune sane di sor, miwah caru alit ring desa-desa. Yan sira mamurug ngaluwihin panugrahanika, mangda kena bajrawisa, denira Danghyang Nirarta. Moga tan nemu rahayu ila-ila temen. Samangkana putus panugrahanira Danghyang Nirarta ri pangeran Byaha. Rimangke I pangeran Byaha amwit mantuk maring pasraman, adulur strinia, sira Danghyang Nirarta asung lugraha, neng akena.

   

(Hal. 12) Tucapa mangke Danghyang Nirarta wus putus swakaryanira, umantuk sira wentening saba mandala, samangkana padartania I pangeran Byaha masiwa ri Danghyang Nirarta. Tucapa mangke I pangeran Byaha ring pasraman mapinunas kasidian ring Ida Hnyang Bukit Byaha, wus kinasungan panugraha. Ri wus lama sira I pangeran Byaha, hana sutania laki, inganaran Dyah Kenaka, makuren ring Ni Darmin, pendah anaksira laki stri, kang stri ingaranan Ni Darmin, kaamet dening Arya Kuta Wandira. Ri wus lama akuren, hana sutanira laki ngaran sira Arya Kuta Waringin, dudu Kuta Waringin Kubontubuh. Kuta Waringin Dukuh Jumpungan, samangkana pidartania I Dukuh Jumpungan. Iki mantrane Ki Dukuh Jumpungan, pematuh ring I Mecaling, saa, mantra: "Ong kalah sawadwane pada patuh, kala sirep, bumi kala sirep, bhatara di nusa kabeh pada sirep asing teka pada sirep"

   

(Hal. 13) Nihan pamatuh yan sira arep lunga sing laku, yening desa angker, sa, toya asibuh cemeng, masamsam don tibah, wija kuning, sira ....ider kiwa, ping 3, mantra: "Ong kala sirep, dewa sirep, pamatuh sira I dewa ring Bukit Byaha, asing kala linglung, asing teka pada patuh ring awak sariranku, karang aeng pada patuh" Iki pamatuh yan umah angker, sa, toya siratakna ider kiwa, ping 1, mantra: "Ong Durga maya-maya, aku Sanghyang Lali, dewan aku ring lowa, muksa aku tan katon, anunggang aku jaran badeng, ingon-ingon aku bebehe, I kalimun panjak aku, adan aku I mrugi, aku pangawakan di Dalem, aku sakti, somah aku I ratu, atemajanira hyanging puseh, hana manyanging mrajeng, sing kapapag bragalan dewane di Dalem, sing kapapag bragalan dewaning di Puseh, riawak sariranku, teka ngeneng ngeneng bungeng tan pangucap.

   

(Hal. 14) Kunang sira buyute I Renggan, Stri Kakung magenah selaning alis, wadanya stri kakung magenah ring dada, rama renanya stri kakung magenah ring lambung tengen. I Renggan magenah ring lambung kiwa, I Gotra magenah ring ulun hati, I Tole magenah ring nadi. Dewane di jungutwatu magenah ring siwadwara. Iki Kahyangan kawruhakna lwirnya Hyang Uluwatu, mungguh ring Ulupuhun, Hyang Pakedungan mungguh ring kulit, Hyang Sakenan mungguh ring tangan, Hyang ring Swaha mungguh ring inca. Hyang Basukih mungguh ring susu, Hyang ring Rambutpala mungguh ring soca, Hyang ring Kamanisan mungguh ring getih, Hyang ring Batukaru mungguh ring balung, Hyang ring Batur mungguh ring hati. Hyang ring Meru mungguh ring bulu mwang ring sirah, Hyang ring Gunungsari mungguh ring sarira, Hyang ring Kedaton mungguh ring wangkong. Iki kahyangan aywa cauh-cauh.

   

Kunang Hyang ring Basukih apuspata Hyang Purnajaya, asanjata tuan, Hyang ring Watukwang apuspata Hyang Sandijaya, asanjata abet. Hyang ring Watukawu apuspata Hyang Mayaningrat, asanjata belakas. Hyang ring Yeh Jeruk apuspata Hyang Purwajaya, asanjata pedang. Hyang ring Pejeng apuspata Hyang Manik janma, asanjata duhung. Hyang ring Jugulwatu apuspata Hyang Manik Jumawang, asanjata tumbak. Iki kahyangan kasaktin rontal Sadkahyangan.

   

Puput Babad Dukuh Jumpungan, kaambil saking Kandaning Usana Pulo Nusa. Kasalin antuk I Dewa Made Pejeng Batuaya, 9 Agustus 1981.

   

Disalin I Dewa Made Pejeng Batuaya (Geria Tengah, Nusa Penida) & transliterasi I Dewa Ketut Wicaksana, SSP., M.Hum.

Source

  • Anonymous - Babad Dukuh Jumpungan, transliterated by I Dewa Made Pejeng Batuaya (Geria Tengah, Nusa Penida) & I Dewa Ketut Wicaksana, SSP., M.Hum., Denpasar, from 'Kandaning' Usana Pulo Nusa, 9 Augustus 1981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. research: Godi Dijkman http://guidomansdijk-talen.nlsocial facebook box white 24